Moneyguru24

Algemene voorwaarden

Introductie

Deze website (MoneyGuru24.com) is eigendom van en wordt aangeboden door MoneyGuru SIA (ingeschreven in het Register van Enterprises van de republiek Letland (RE) met bedrijfsregistratienummer 41503072001) gevestigd te: Calispurva straat 27, Balozi, Latvia, LV-2128.
In deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden staat "wij", "onze" en "ons" voor MoneyGuru24.com en "u" en "uw" betekent elke persoon die toegang heeft tot en gebruik maakt van deze website.

1. Algemeen

1.1. De algemene voorwaarden regelen het gebruik van deze website. Met het gebruiken van deze website gaat u volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.2. Het wordt niet aanbevolen deze website te gebruiken indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.3. Om deze website te gebruiken moet u ten minste 18 jaar oud zijn.

1.4. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen bij het aanpassen van deze pagina. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de datum waarop ze op deze website worden geplaatst. Aangezien deze algemene voorwaarden gewijzigd kunnen worden, raden wij u aan ze te bekijken wanneer u deze website bezoekt. Een verder gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2. Onze service

2.1. Wij bieden een onafhankelijke online service aan die u in staat stelt onderzoek te doen naar en informatie te vergelijken van kredieten aangeboden door derden en gepubliceerd op deze website. U kunt gratis gebruik maken van deze vergelijking service. We voegen geen vergoedingen en provisies toe aan de producten of diensten die u vergelijkt. Onze service laat u kennismaken met derde partijen die kredieten en andere financiële diensten aanbieden. Wij worden betaald door het opleggen van een vergoeding en/of commissie aan derde partij financiële dienstverleners voor het acquireren van klanten.

2.2. Niets op deze website is of wordt geacht een financieel advies, aanbeveling of goedkeuring te zijn van ons voor het prefereren van een financiële dienst waar op deze website naar wordt verwezen. Informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en wordt aan u aangeboden om de financiële dienst te kunnen selecteren die het beste op uw behoeften aansluit. U dient altijd de geschiktheid, adequaatheid en wenselijkheid van de voor u interessante financiële dienst te controleren. Wij raden u aan onafhankelijk professioneel advies in te winnen voor het afsluiten van een financiële dienst.

2.3. Niets op deze website is of wordt geacht een aanbieding te zijn om u een bepaalde financiële dienst te verkopen of een contract met u aan te gaan met betrekking tot een financiële dienst.

2.4. Wij streven ernaar ononderbroken toegang te verschaffen tot deze website. Wij bieden geen enkele garantie voor de ononderbroken beschikbaarheid van deze website in geval van schade of omstandigheden die niet aan ons gerelateerd zijn. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment uw toegang tot deze website te beperken, op te schorten of te beëindigen.

2.5. Wij behouden ons het recht voor informatie, materialen, content of gegevens op deze website zonder voorafgaande toestemming te wijzigen, verwijderen, bewerken, aan te passen of toe te voegen.

3. Toegestaan gebruik

3.1. Het is alleen toegestaan deze website voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te openen en gebruiken. Deze website kan alleen door u als particulier of bedrijf worden geopend en gebruikt om direct en op eigen titel een financiële dienst te zoeken. Toegang tot en gebruik van deze website anders dan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

3.2. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken:

3.2.1. Op een onwettige, frauduleuze of commerciële wijze.

3.2.2. Om een andere persoon schade te berokkenen, te misbruiken, bedreigen, belasteren, smaden, intimideren of lastig te vallen, of op een manier die de privacy van een andere persoon schendt of die obsceen, beledigend, hatelijk, onfatsoenlijk, ongepast, verwerpelijk, onaanvaardbaar, discriminerend of schadelijk is, zoals bepaald door ons.

3.2.3. Om gegevensbestanden, registers of directories van uzelf of anderen te maken, controleren, bevestigen, updaten, wijzigen of aan te passen.

3.2.4. Om enig onderdeel van deze website te wijzigen, aan te passen, te veranderen of te ontleden.

3.2.5. Op een manier die verstoort, forceert of interfereert met een onredelijk of onevenredig grote belasting van onze technische systemen en communicatie, zoals bepaald door ons.

3.2.6. Met behulp van geautomatiseerde software, processen, programma’s, robots, ‘webcrawlers’, ‘spiders’, ‘data mining’, ‘trawling’ of andere geautomatiseerde software, processen, programma’s of systemen om het scherm te lezen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Informatie, content, gegevens of materialen aangeboden op deze website behoren toe aan ons, onze weergegeven licentiegevers of aanbieders van financiële diensten. Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan om voor uw eigen persoonlijke gebruik extracten van informatie, content, materialen of gegevens die worden weergegeven op onze website tijdelijk af te drukken, te kopiëren, downloaden of op te slaan:

4.1.1. Informatie, content, materialen of gegevens op deze website mag/mogen op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden worden gebruikt en commercieel worden geëxploiteerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4.1.2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van geautomatiseerde software, processen, programma’s, robots, ‘webcrawlers’, ‘spiders’, ‘data mining’, ‘trawling’ of andere geautomatiseerde software, processen, programma’s of systemen om het scherm te lezen.

4.1.3. Informatie mag niet worden verkocht of overgedragen aan derden.

4.1.4. Kopieën moeten het auteursrecht of andere mededelingen over het intellectueel eigendomsrecht van deze website bevatten. Het is niet toegestaan ??de papieren of digitale kopieën van dergelijke informatie, content, materialen of gegevens te bewerken.

4.1.5. De status van ons, onze weergegeven licentiegevers of aanbieders van financiële diensten moeten erkend worden als de auteurs van dergelijke informatie, content, materialen of gegevens.

4.2. Alle rechten in MoneyGuru24.com behoren aan ons toe.

5. Grenzen van onze aansprakelijkheid

5.1. Wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is – en zodra we er kennis van hebben genomen zo snel mogelijk fouten of verkeerde informatie te herstellen.

5.2. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die bij u is veroorzaakt in verband met informatie, content, materialen of gegevens van derden die is/zijn weergegeven op de website of websites van derden. Wij controleren, bewaken, beoordelen, verifiëren of onderschrijven geen informatie en waarschuwen u niet dat dergelijke informatie, content, materialen of gegevens onjuist, onvolledig of verouderd kan/kunnen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren dat informatie, content, materialen of gegevens nauwkeurig, volledig, correct en actueel is/zijn.

5.3. Eventuele standpunten, meningen, adviezen, recensies, beoordelingen of opmerkingen over deze website of websites van derden gemaakt door derde partijen (waaronder content van gebruikers) zijn geen vertegenwoordiging van onze standpunten, meningen adviezen, recensies en beoordelingen. U hoeft niet te reageren op dergelijke informatie en deze informatie wordt door ons niet gecontroleerd, bewaakt, beoordeeld, geverifieerd of onderschreven. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt of oploopt in verband met bepaalde standpunten, meningen, adviezen, recensies, beoordelingen of opmerkingen ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan.

5.4. Wij geven geen enkele garantie of waarborg dat deze website, de websites van derden of enige informatie, content, materialen of gegevens op deze website of de websites van derden vrij is/zijn van virussen, ‘spyware’, schadelijke software, ‘trojans’, wormen, ‘logic bombs’ of andere zaken die een besmettelijk, schadelijk of destructief effect op een technologie kunnen hebben. Wij raden u aan een goede virusscanner te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt of oploopt als gevolg van één van de bovenstaande zaken veroorzaakt door een derde partij.

5.5. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt of oploopt in verband met uw gebruik van deze website die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt, waaronder elektronische overdracht van informatie, content, materialen en gegevens via het internet en het onderscheppen of decryptie hiervan door anderen.

5.6. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig indirect verlies of schade die u lijdt of oploopt in verband met uw gebruik van deze website (inclusief het verlies van besparingen die u verwacht te maken, verlies van een bedrijf of zakelijke mogelijkheden, of verlies van winst of omzet) of voor enig verlies of schade die u lijdt of oploopt in verband met uw gebruik van deze website.

6. Uitsluiting van onze aansprakelijkheid

6.1. Houd er rekening mee dat de informatie en beschrijvingen van producten en diensten op deze website mogelijk niet de volledige beschrijvingen van alle kenmerken en de algemene voorwaarden van financiële producten en diensten bevatten, en geen complete lijst weergeven van uw leenopties. U moet ervoor zorgen dat u alle functies en algemene voorwaarden van een financieel product of dienst zorgvuldig leest alvorens deze aan te vragen.

6.2. Als u een aanvraag indient voor een financieel product of dienst, dan gaat u een verbintenis aan met een derde partij (een bank of kredietverstrekker) die u het financiële product of dienst volgens hun eigen voorwaarden en bepalingen zal aanbieden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden te lezen, begrijpen en accepteren vóór het aangaan van een overeenkomst om een financieel product of dienst te verkrijgen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt of oploopt in verband met de algemene voorwaarden van toepassing op een door u ondertekend contract met een derde partij met betrekking tot een financieel product of dienst.

6.3. Uw gebruik van de website van derden wordt bepaald door de algemene voorwaarden van deze website. Dergelijke gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zullen afwijken van deze algemene voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden van de websites van derden te lezen, begrijpen en accepteren alvorens deze websites te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt of oploopt in verband met de algemene voorwaarden van de websites van derden.

6.4. Derde partijen die u voorzien van standpunten, meningen, adviezen of hulp worden door ons niet onderschreven of aanbevolen, ook accepteren wij geen verantwoordelijkheid hiervoor. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt of oploopt in verband met dergelijke standpunten, meningen, adviezen of hulp, met inbegrip van verlies of schade met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van een derde partij in verband met dergelijke standpunten, meningen, adviezen of hulp.

6.5. Houd er rekening mee dat deze website informatie verschaft over een breed scala van financiële producten of diensten. Het is mogelijk dat er andere producten of diensten op de markt worden aangeboden die niet zijn weergegeven op deze website en die wellicht meer geschikt of toepasselijker zijn voor uw behoeften dan de producten of diensten die op deze website worden getoond.

7. Uw verantwoordelijkheden

7.1. U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen (inclusief een geschikte virusscanner gebruiken) om ervoor te zorgen dat alle informatie, content, materialen of gegevens die u verstrekt vrij is/zijn van virussen, ‘spyware’, schadelijke software, ‘trojans’, ‘worms’, ‘logic bombs’ en andere zaken die een besmettelijk, schadelijk of destructief effect hebben op een deel van deze website, de websites van derden of een andere technologie.

7.2. U moet controleren en ervoor zorgen dat alle informatie, content, materialen of gegevens die u op deze website aanbiedt correct, volledig, nauwkeurig en niet misleidend is/zijn en dat u alle relevante feiten bekendmaakt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige verliezen of schade die u lijdt of oploopt indien informatie, content, materialen of gegevens die u op deze website aanbiedt niet correct, volledig en nauwkeurig is/zijn, misleidend is/zijn, of als u niet alle relevante feiten bekendmaakt.

7.3. Voordat u een product of dienst van een derde partij afsluit, dient u alle informatie, content, materialen of gegevens te controleren die over u wordt/worden verzameld door derden om ervoor te zorgen dat deze correct, volledig, nauwkeurig en niet misleidend is/zijn en dat u alle relevante feiten bekend hebt gemaakt. Het is uw verantwoordelijkheid om fouten of vergissingen in de informatie, content, materialen of gegevens die over u wordt/worden verzameld door derden op te sporen en te corrigeren voordat u een product of dienst afsluit. Als u dit niet doet, kan dit het product of dienst aangeboden door de derde partij ongeldig maken. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige verliezen of schade die u lijdt of oploopt indien informatie, content, materialen of gegevens die over u wordt/worden verzameld door derden niet correct, volledig en nauwkeurig is/zijn of als deze misleidend is/zijn, of als u niet alle relevante feiten bekendmaakt.

7.4. U stemt ermee in jegens ons aansprakelijk te zijn voor enige schade, verlies, claim, eis, aansprakelijkheid of kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die wij lijden of oplopen voortkomend uit of in verband met uw gedrag op deze website.

 

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2024. All rights reserved.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.